Tarieven

Tarieven en werkwijze

Behandelkamer Grow

Bij de behandeling van een klacht stuur ik vooraf een uitgebreid intake formulier om een goed beeld te krijgen van de mogelijke verstoringen. Op basis van deze intake wordt het behandelplan opgesteld en bepalen we samen een doelstelling voor de korte termijn.

De duur van een behandeling is ca. 60 minuten. Soms is het beter om een kortere of langere behandeling te geven. Het tarief wordt daarop aangepast. De duur van de behandeling kan bij het maken van een afspraak al worden aangegeven.

 

 

Tarieven Volwassenen:
€ 57,50 per 60 minuten

Kinderen tot 18 jaar:
€ 43,50 per 45 minuten

(Prijzen geldend van 1 januari t/m 31 december 2018)

Van elke behandeling ontvang je een factuur.
Deze kan contant worden voldaan na de behandeling of door het bedrag over te maken op rekeningnummer NL10INGB 0658 8075 44 t.n.v. E.M.M. Kant.

Ik werk volgens de betalingsvoorwaarden van Medicas. Deze vind je hier.

 

Vergoedingen

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de behandeling door een erkende reflexzonetherapeut geheel of gedeeltelijk. Dit is afhankelijk van het aanvullende pakket, dus ga dit na bij jouw eigen zorgverzekeraar.

Je hebt geen verwijsbrief nodig van uw huisarts.

Behandelingen gericht op ontspanning komen niet in aanmerking voor vergoeding.

 

Gegevens praktijk

AGB zorgverlenerscode  90059555

AGB praktijkcode 90059556

VBAG licentienummer  215104

Licentienummer RBCZ-TCZ  911965R

 

Grow is aangesloten bij de VBAG en RBCZ en is gehouden aan de VBAG beroepscode, de Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. De rechten en plichten liggen schriftelijk vast in de behandelovereenkomst. Deze  zal bij de eerste afspraak worden toegelicht en meegegeven.

 


licentienummer  215104
RNCZ logoTCZ logo